ผู้บริหารและบุคลากร สช. ประชุมเรื่องการนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอ (จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) โดย นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๕ คน เพื่อพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนและระยะเวลาในการออกตรวจนิเทศ ติดตาม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น