ผู้บริหารและบุคลากร สช.จ.สงขลา ร่วมต้อนรับ นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับ นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ณ หอประชุมโรงเรียนวรนารีเฉลิม อ.เมือง จ.สงขลา มีผู้บริหารส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ข้าราชการและลูกจ้างหน่วยงานการศึกษาและโรงเรียนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลร่วมพิธีต้อนรับประมาณ ๒๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น