ผู้บริหารและบุคลากร สช.จ.สงขลา ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรนาฎศิลป์ไทย ครั้งที่ ๖๙

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรนาฎศิลป์ไทย ครั้งที่ ๖๙ พร้อมด้วย นายอับดุลรอซ้าก จิงู นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติมอบประกาศนียบัตร ณ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น