ผู้บริหารและบุคลากร สช. อบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ ๑๐ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ๔ อำเภอ (จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๑ จ.สงขลา สตูล และ สังกัด กศน. ณ โรงแรมลีกาเดนท์พลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานในพิธีเปิดการอบรม มีผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมอบรมประมาณ ๑๐๐ คน

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น