ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะและใกล้เคียง ร่วมแสดงความยินดีในงานต้อนรับ นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอจะนะ โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ มีข้าราชการ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนาในพื้นที่อำเภอจะนะและอำเภอใกล้เคียงร่วมพิธีต้อนรับในครั้งนี้ ประมาณ ๑๐๐ คน ต่อจากนั้น นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและสอบถามเรื่องการดำเนินงานการศึกษาเอกชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น