ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอนาทวีและใกล้เคียง ร่วมแสดงความยินดีในงานต้อนรับ นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เดินทางมารับตำแหน่ง ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี  โดย นายอาคม  สุชาติพงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  ให้เกียรติเป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี  มีข้าราชการ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนาในพื้นที่อำเภอนาทวีและอำเภอใกล้เคียงร่วมพิธีต้อนรับในครั้งนี้ ประมาณ ๑๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น