ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมเสมายามเช้า ณ สกสค.จ.สงขลา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมเสมายามเช้า จัดโดย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น