ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช. ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบ Pre O-Net

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ นำโดย นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาทั้ง ๓ ท่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่ อ.จะนะ อ.นาทวี อ.เทพา และ อ.สะบ้าย้อย ในการจัดสอบ Pre O-Net ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

« 1 ของ 4 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น