ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา ร่วมกิจกรรม “เปิดโลกทัศน์ปี ๒ รุ่นที่ ๒” ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ ปีที่ ๒ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดย นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานในการกล่าวให้โอวาทนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน ๒๐๐ คน ร่วมกิจกรรมทัศนะศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่

« 1 ของ 9 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น