ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมการแข่งขันเปตองบุคลากร สช.

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา นำโดย นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันเปตองภายในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ข้าราชการหน่วยงานของรัฐออกกำลังกายทุกวันพุธ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันเปตองรอบแรกระหว่างบุคลากร สช.จ.สงขลา บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารสำนักงาน ฯ

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น