ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เป็นประธานเปิดป้ายอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในท้องถิ่น ผู้นำชุม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในเขตพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานฯ ประมาณ ๕๐ คน

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น