ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา ร่วมสนับสนุนกีฬาแห่งชาติ “สงขลาเกมส์” ครั้งที่ ๔๕

วันที่ ๒๑ มีนาคม  ๒๕๖๐ นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จำนวน ๔๑ คน ร่วมกันสนับสนุนกีฬาสงขลาเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดย กกท. และ จังหวัดสงขลา เจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ “สมิหลาเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในการแข่งขันครั้งนี้ กกท. ให้การสนับสนุนงบประมาณเตรียมการจัดการแข่งขัน โดยจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเจ้าภาพใน ๓ ด้าน ประกอบด้วย งบประมาณ อุปกรณ์การแข่งขันและบุคลากร กกท. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กกท. ยังได้สนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันตลอดทั้งเกมส์ทาง T-Sport Chanel

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น