ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่มอบปฏิทินและอินทผลัมในเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะฮ์ศักราช ๑๔๓๘ (พุทธศักราช ๒๕๖๐)

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำโดย นายสมคิด  เจ้ยชุม  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบปฏิทินและอินทผลัมแก่บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอ (อ.จะนะ  นาทวี  เทพา สะบ้าย้อย) พร้อมนี้ลงพื้นที่มอบปฏิทินและอินทผลัมให้แก่ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดสงขลา ในเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะฮ์ศักราช ๑๔๓๘ (พุทธศักราช ๒๕๖๐)  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พี่น้องไทยมุสลิมถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกัน

« 1 ของ 5 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น