ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา ร่วมปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำโดย ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ของทุกปี วัตถุประสงค์ในการจัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น