ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับรองศึกษาธิการภาค ๖

วันที่ ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๐  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  นำโดย ดร.วาทิต  มีสนุ่น  รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับ  นายประหยัด อนุศิลป์   รองศึกษาธิการภาค ๖  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา มีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ ร่วมต้อนรับด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปิติยินดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น