ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช. จัดพิธีเลี้ยงส่ง รองผอ.สช.จ.สงขลา รับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำโดย นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) ร่วมจัดพิธีเลี้ยงส่ง ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เดินทางไปรับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มีผู้บริหารการศึกษา หัวหน้าสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเลี้ยงส่ง มอบกระเช้าดอกไม้และของขวัญ เพื่อเป็นกำลังใจให้รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประมาณ ๕๐ คน  ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  นำโดย นายดาลัน  นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการ  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

« 1 ของ 5 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น