ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช. ร่วมประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสมคิด  เจ้ยชุม  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเข้าร่วมประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อนำไปดำเนินงานสำนักงาน จำนวน ๒๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น