ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลาและสช.อำเภอ ร่วมพิธีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานราชการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย) นำโดย นายอาคม  สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีมอบของที่ระลึกและอวยพรให้ ดร.วาทิต  มีสนุ่น  รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โต๊ะครู ครูผู้สอนและผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาสร่วมต้อนรับประมาณ ๓๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น