ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช. เยี่ยมสนามสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะและอำเภอนาทวี เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอ (จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ณ สนามสอบโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ อ.สะบ้าย้อย โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ อ.เทพา โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา อ.สะเดา โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) อ.นาทวี และโรงเรียนศาสนบำรุง อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓

« 1 ของ 3 »

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น