ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาร่วมพิธีรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอามีน  กะดะแซ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ  นางสาวธัญรัตน์  ศรีสงค์  หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  นางศิริวรรณ  แหยะเจริญ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และนางสาวอัสลีนา  มาสา นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานรางวัลโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้  จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จัดโดย  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมนี้ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เกียรติร่วมพิธีอันทรงเกียรติและทรงคุณค่าในครั้งนี้ มีผู้บริหาร ข้าราชการ ครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าเฝ้าฯรับเสด็จประมาณ ๑,๐๐๐ คน สำหรับจังหวัดสงขลาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ โรงเรียนเราะห์มานียะห์ (โรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดกลาง) โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ (ครูและนักเรียนรางวัลพระราชทาน)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น