ผู้บริหาร สช.จังหวัดและ สช.อำเภอ ร่วมพิธีเทฐานรากศูนย์พัฒนาบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสมคิด  เจ้ยชุม  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ร่วมพิธีเทฐานรากศูนย์พัฒนาบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเทฐานรากครั้งนี้ มีผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน  ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมพิธี  ประมาณ  ๕๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น