ผู้บริหาร สช.จ.สงขลา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำโดย  ดร.วาทิต  มีสนุ่น  และ  นายอาคม  สุชาติพงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด  คือ  นายดาลัน  นุงอาหลี  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  และ  นายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกระบี่

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น