ผู้บริหาร สช. ร่วมประชุมการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายอาคม  สุชาติพงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย นายอดินันท์  ปากบารา  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ มีผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๕๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น