ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พนักงานขับรถยนต์

ตามประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ลงวัันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จำนวน 2 อัตรา บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งขับรถยนต์ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ผ่านการสอบ ดาว์นโหลดตามไฟล์แนบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น