พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษา โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งเปิดอาคารกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า และมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประมาณ ๓,๕๐๐ คน ณ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น