พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดภาคใต้

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ ๔ ภาคใต้ ณ ห้องจุติ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวรายงาน  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมกว่า ๖๐๐ คน

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น