พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.ประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วัน ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มภารกิจงานที่ ๔ การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมศึกษาธิการส่วนหน้า ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการประชุม มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการร่วมประชุม ประกอบด้วย นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมประมาณ ๕๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น