พิธีปิดโครงการพัฒนาพนักงานราชการครู ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

« 1 ของ 3 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น