พิธีปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมติวเตอร์แนะแนวศึกษาต่อนักเรียนชั้นม.ปลาย

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา กิจกรรมติวเตอร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา กล่าวสรุปโครงการ โดย นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดีมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมติวเตอร์ครั้งนี้ประมาณ ๗๕๐ คน

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น