พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันนี้ (5 ธ.ค.58) เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากร สช.สงขลา ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำข้าราชการทุกหมู่เหล่าถวายสัตย์ ปฏิญาณดังนี้ จะ พฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และของประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา และตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป จนกว่าชีวิตจะหาไม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น