พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารประกอบโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม

วันนี้ (๖ ธันวาคม ๒๕๕๙) นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารประกอบ (อาคารฝึกคุณธรรมจริยธรรม) กับผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อ.นาทวี จ.สงขลา ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น