พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการอำเภอนาทวี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันนี้ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวฉารีด๊ะ  ขะเดหรี  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี  พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการอำเภอนาทวี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาทวี   โดยมี ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น