พิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูนักเรียนประเทศมาเลเซียกับโรงเรียนเอกชนกลุ่มเบญจมิตร

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนของกลุ่มเบญจมิตร ประกอบด้วยโรงเรียนหวังดี โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โรงเรียนวรพัฒน์ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ โรงเรียนสุทธิ์รักษ์ และโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ กับโรงเรียนจากรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย จำนวน ๕ โรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนหวังดี โดยกิจกรรมนี้กลุ่มเบญจมิตรได้ดำเนินการลงนามข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมกับโรงเรียนในรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า ๕ ปี

« 1 ของ 3 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น