พิธีเปิดโครงการน้ำประปาดื่มได้ อำเภอนาทวี

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ผู้แทนเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี  พร้อมด้วยบุคลากรร่วมพิธีเปิดโครงการน้ำประปาดื่มได้ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนาทวี จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น