พิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยระดับอำเภอ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น. เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา  อาสาสมัครสภากาชาดไทยระดับอำเภอ ของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี  จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น