พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๒

วันนี้ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และให้โอวาทโดย พันเอกพงศ์ศักดิ์ จันทรารัตน์ รองเสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นด้วยกันจำนวน  ๖ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ในเขตพื้นที่ อ.จะนะ อ.นาทวี อ.เทพา และ อ.สะบ้าย้อย ในจังหวัดสงขลา จำนวน ๒๐๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนประทีปศาสน์ (ปอเนาะบ้านตาล) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม อ.เมือง จ.กระบี่ และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากระบี่ จ.กระบี่ ปิดท้ายกิจกรรมในวันสุดท้ายด้วยการนำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น