พิธีเลี้ยงส่ง ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา รับตำแหน่ง ผอ.สช.จ.นราธิวาส

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสมคิด  เจ้ยชุม  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และ นายอาคม  สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีอวยพรและเลี้ยงส่ง ดร.วาทิต  มีสนุ่น  รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ ร่วมอวยพรแสดงความยินดีในโอกาสที่รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น