ภาพกิจกรรม

นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเยี่ยม สช.จ.สงขลา นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเยี่ยม สช.จ.สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเยี่ยมสช.จ.สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเยี่ยมสช.จ.สงขลา รองอาคมตรวจงานก่อสร้าง สช.อ.เทพา รองอาคมตรวจงานก่อสร้าง สช.อ.เทพา ประชุมบุคลากร สช.จ.สงขลา ประชุมบุคลากร สช.จ.สงขลา ผอ.รับปลัด ศธ. วางพวงหรีดครู กศน. ผอ.รับปลัด ศธ. วางพวงหรีดครู กศน. รองชูสินประชุมทำแผนมณเฑียร กทม. รองชูสินประชุมทำแผนมณเฑียร กทม. เลขาธิการ กช. เปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน เลขาธิการ กช. เปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน รองอาคมประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองอาคมประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รายงานผลการดำเนินงานโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รายงานผลการดำเนินงานโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ประชุมผู้บริหาร รร.เอกชนอ.เทพา ประชุมผู้บริหาร รร.เอกชนอ.เทพา ตรวจรับสื่่อ smart classroom(2) ตรวจรับสื่่อ smart classroom(2) ตรวจรับพัสดุ โครงการ ศอ.บต ตรวจรับพัสดุ โครงการ ศอ.บต พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลพระราชทานประจำปี ๒๕๕๙ พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลพระราชทานประจำปี ๒๕๕๙ งานรำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯสงขลาน้อมอาลัย งานรำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯสงขลาน้อมอาลัย ประชุมวิสามัญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่๑/๒๕๕๙ ประชุมวิสามัญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่๑/๒๕๕๙ รองอาคมร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพครบ 30 วัน รองอาคมร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพครบ 30 วัน รมช.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจราชการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รมช.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจราชการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
« 2 ของ 2 »