รมช.ศธ.ประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น