รมช.ศธ. ประธานในการประชุมการพัฒนาการศึกษา กศน. สช. ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสมคิด  เจ้ยชุม  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  เข้าร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในความรับผิดชอบของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายกองพลทหารราบที่ 15 (พระศรีสุริโยทัย) โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงในกระทรวง ศึกษาธิการซึ่งดูแลรับผิดชอบหน่วยงานการศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมกว่า ๕๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น