รมช.ศธ. ประธานในการประชุมสร้างการรับรู้ เข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาการศึกษา จชต.

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมคิด  เจ้ยชุม  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ อ.เมือง จ.สงขลา โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค ๙ และผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการซึ่งดูแลรับผิดชอบหน่วยงานการศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมกว่า ๕๐ คน

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น