รมช.ศธ.ประธานในการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมโรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม จัดโดย ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีห้วหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๑๐๐ คน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษารายงานผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคเช้า และภาคบ่ายเป็นการประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรตลอดการประชุม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น