รมช.ศธ. ประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการฯ รอบ ๖ เดือนและแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จชต. ๒๐ ปี

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน และแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม มีนายอดินันท์  ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมรับฟังการสรุปผล และนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมชี้แจงผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน การขับเคลื่อนการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ๒๐ ปี ณ หอประชุมค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย กองพลทหารราบที่ ๑๕  อ.หนองจิก จ.ปัตตานี มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมกว่า ๕๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น