รร.กลับเพชรศึกษาจัดงานนิทรรศการและตลาดนัดชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา อ.เมือง จ.สงขลา โรงเรียนเอกชนสามัญสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดงานนิทรรศการและตลาดนัดชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย นายอามีน  กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดย นางเพ็ญธนา ดำรงคดีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลับเพชรศึกษา มีผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ผู้แทนส่วนราชการ คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๐๐ คน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน การสาธิต และการประดิษฐ์ผลงานทางวิชาการแสดงต่อผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ภายใต้สโลแกนที่ว่า “เดินตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง”

« 1 ของ 3 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น