รร.เอกชนสังกัด สช.จ.สงขลา มีจิตอาสาร่วมกันประดิษฐ์และนำดอกไม้จันทน์น้อมถวายในพระราชพิธีฯ

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวรพัฒน์  โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา  และโรงเรียนกิตติวิทย์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีจิตอาสานำครูและนักเรียนในโรงเรียนร่วมกันประดิษฐ์และนำดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑,๐๐๐ ดอก มอบให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำไปน้อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น