รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้โอวาทแก่บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ

เมื่อวานนี้ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนและให้โอวาทพร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงานให้กับบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอ นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน “โดยยึดหลักการทำงานซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงตนเองก่อนแต่ให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เมื่อตนเองมีความรู้ความสามารถจากการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เมื่อทำงานอย่างมีความสุข และครอบครัวมีความสุข จะสามารถทำประโยชน์ให้ส่วนรวมได้อย่างเต็มที่” นี่คือข้อคิดที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบให้กับบุคลากรทุกคน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น