รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา เยี่ยมเยียนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา

วันนี้ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติพบปะเยี่ยมเยียนและมอบนโยบายในการทำงานให้กับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงาน ฯ โดยให้นโยบายการทำงานแก่บุคลากรให้ใช้หลัก 6s คือ smart (บุคลิกภาพดี) smile (ยิ้มแย้มแจ่มใส)  speak (พูดจาไพเราะ)  seek (สนใจไต่ถาม) service (เต็มใจให้บริการ) satisfaction (ความพึงพอใจในการมาใช้บริการ) เพื่อให้ลูกค้าหรือโรงเรียนเอกชนที่เข้ามาติดต่อประสานงานเกิดความประทับใจในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา หลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ลงนามถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนเดินทางกลับศาลากลางจังหวัดสงขลา

« 1 ของ 3 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น