รองอาคม สุชาติพงษ์ เยี่ยมสนามสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง LAS ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเอกชนสังกัด

ไม่มีภาพอยู่ในแกลเลอรี่นี้

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 รองอาคม สุชาติพงษ์ (รอง ผอ.สช.จ.สงขลา ปฏิบัติการ ผอ.สช.อ.เทพา) พร้อมคณะกรรมการ เยี่ยมสนามสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (Local Assessment System : LAS) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเอกชนสังกัด อำเภอเทพา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น