รับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ รัชกาลที่ ๙

ด้วยกระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการประชุมมอบแนวทางดำเนินจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจในแต่ละประเภทงาน ซึ่งมี ๘ ประเภทงาน รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด

รับสมัครจิตอาสางานพระราชพิธี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น