รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ร่วมกับองค์กรศาสนาอิสลาม Muhammadiyah สาธารณรัฐอินโดนิเซีย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (เฉพาะค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลัยขององค์กรศาสนาอิสลาม จำนวน ๑๓ แห่ง โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. โทร. ๐ ๗๓๒๗ ๔๑๐๓

ทุนการศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น