รับสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ดำเนินการรับสมัครผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หากสมาชิกสหกรณ์ที่สังกัดหน่วยงานสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาท่านใดสนใจ สามารถส่งใบสมัครได้ที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น